Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zduńskiej Woli

ul. Złota 67

tel./fax: (43) 823-31-68

E-mail: sp6-zd_wola@pro.onet.pl

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 22 kwietnia 2021

Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Zapytanie ofertowe nr 03/2020 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-12-16

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 W Zduńskiej Woli informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pod nazwą „ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/2020 na remont podłogi w trzech salach lekcyjnych”

Informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, Zapytanie ofertowe nr 03/2020, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Firmę:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe nr 03/2020 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr 03-/2020

2020-12-09

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Zduńskiej Woli ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pod nazwą „Remont podłogi w trzech salach lekcyjnych” w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe nr 03-/2020

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843oraz z 2020 r. poz. 288, 1086 z późn. zm.)

1. Przedmiot zamówienia:  remont podłogi

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe nr 03-/2020